Begroting 2020

Bijlagen

Nieuw beleid investeringen

Een overzicht van het voorgestelde nieuw beleid investeringen, inclusief toelichting, vind u hier.