Begroting 2020

Sport en recreatie

Nieuw beleid

Nieuw beleid exploitatie

Binnen dit programma wordt geen nieuw beleid exploitatie voorgesteld.

Nieuw beleid investeringen

Binnen dit programma is het volgende nieuw beleid investeringen voorgesteld (bruto bedragen, schaal x € 1.000):