Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Nieuw beleid

Nieuw beleid exploitatie

Binnen dit programma is het volgende nieuw beleid exploitatie voorgesteld (bruto bedragen, schaal x € 1.000:

Nieuw beleid investeringen

Binnen dit programma is het volgende nieuw beleid investeringen voorgesteld (bruto bedragen, schaal x € 1.000):