Begroting 2020

Participatie en daginvulling

Nieuw beleid

Nieuw beleid exploitatie

Binnen dit programma is het volgende nieuw beleid exploitatie voorgesteld (bruto bedragen, schaal x € 1.000:

Nieuw beleid investeringen

Binnen dit programma wordt geen nieuw beleid investeringen voorgesteld.