Begroting 2020

Cultuurhistorische kwaliteit

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Restauratie woonhuismonumenten

354

353

354

353

Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed

1.845

1.845

1.845

1.845

Verbetering monumentale panden

59

59

59

59

Totaal

2.258

2.257

2.258

2.257