Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Financiën

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):