Begroting 2020

Sport en recreatie

Subsidies

Subsidies

Waar in het verleden vaak subsidies werden toegekend is er, met name binnen het sociaal domein, steeds vaker sprake van een inkooprelatie. Daarom worden deze budgetten anders gelabeld en komen deze niet meer voor op de subsidie-overzichten.
Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend (bedragen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en resultaten van afspraken):