Begroting 2020

Sport en recreatie

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanpassing en verbetering binnensportaccommodaties

107

107

107

107

Aanpassing en verbetering openluchtsportaccommodaties

144

144

144

144

Aanpassing en verbetering Kwekkelstijn

34

34

34

34

Aanpassing en verbetering (openlucht)recreatie

65

65

65

65

Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom

3.800

2.000

2.000

-

Totaal

4.150

2.350

2.350

350