Begroting 2020

Bijlagen

Verplichte beleidsindicatoren

Een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en ontleend aan de website waarstaatjegemeente.nl kunt u hier vinden. Ook de overige verplichte beleidsindicatoren staan in dit rapport.