Begroting 2020

Bijlagen

Totaal subsidie-overzicht 2020

Totaal subsidieoverzicht 2020

Waar in het verleden vaak subsidies werden toegekend is er, met name binnen het sociaal domein, steeds vaker sprake van een inkooprelatie. Daarom worden deze budgetten anders gelabeld en komen deze niet meer voor op de subsidie-overzichten.

Programma

Naam subsidiënt of subsidieregeling

Doelstelling

Geraamde subsidie 2019

Geraamde subsidie 2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

Koningsdag Stg. SJV Rosmalen

Viering Koningsdag

-

3.000

Bestuursorganen en -ondersteuning

Koningsdag Stg. Oranjecomité Empel

Viering Koningsdag

-

1.000

Bestuursorganen en -ondersteuning

Koningsdag Stg. Oranjecomité Nuland

Viering Koningsdag

-

1.000

Bestuursorganen en -ondersteuning

Koningsdag Stg. Oranjecomité Vinkel

Viering Koningsdag

-

1.000

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wijkraden

Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

87.750

88.630

Bestuursorganen en -ondersteuning

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

22.180

22.720

Bestuursorganen en -ondersteuning

Bevrijdingsfestival

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

32.960

33.290

Bestuursorganen en -ondersteuning

Nationaal monument kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught

10.430

10.530

Gezondheid

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

280.570

Gezondheid

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Pop Up

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

280.570

Gezondheid

Kwetsbare bewoners

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

354.917

Gezondheid

Ambachtshoeve

Meedoen

-

11.818

Gezondheid

Bosch gehandicapten platform

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

69.145

Gezondheid

Flierefluiters, Open Venster, Zonnebloem

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

1.296

Gezondheid

Steunpunt Zelfhulp

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

71.167

Gezondheid

Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

24.292

Gezondheid

Hospice

Gezond Leven

-

25.000

Gezondheid

Stichting Door & Voor

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

24.104

Gezondheid

Witte tornado's

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

-

46.077

Gezondheid

Verslavingszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

743.060

213.263

Gezondheid

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

Meedoen

11.216

11.379

Gezondheid

Voorzieningen mensen met beperkingen

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

688.260

-

Gezondheid

Gezondheidsbeleid

Gezond Leven

42.249

17.496

Gezondheid

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.671.061

-

Gezondheid

Eerstelijnsloket

Verschuiving type hulp en ondersteuning.

11.319

-

Veiligheid

Bossche Reddingsbrigade

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.780

9.880

Veiligheid

Nazorg ex-gedetineerden: Stichting Exodus

Re-integratie van ex-gedetineerden

-

18.000

Veiligheid

Buurtbemiddeling

Veilige woon- en leefomgeving

-

67.836

Veiligheid

Halt regio Zuid

Veilige woon- en leefomgeving

-

54.975

Veiligheid

Polarisatie en radicalisering

Veilige woon- en leefomgeving

-

91.608

Veiligheid

Dierenasiel

Veilige woon- en leefomgeving

-

136.955

Veiligheid

Dierenambulance

Veilige woon- en leefomgeving

-

16.956

Veiligheid

Nazorg ex-gedetineerden

Re-integratie van ex-gedetineerden

25.720

7.720

Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Leveren van een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden

6.170

-

Veiligheid

Openbare veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

413.588

-

Veiligheid

Huiselijk geweld

Veilige woon- en leefomgeving

1.274.568

-

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: subsidieregeling amateurkunstbeoefening

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

256.940

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Stichting TAPTOE 's-Hertogenbosch

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

10.000

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch (huisvesting)

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

13.450

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Drumfanfare Amantius (huisvesting)

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

18.200

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: 's-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

4.440

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: Stichting Bosch Decor Collectief

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

5.050

Cultureel klimaat

Amateurkunsten: overig

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

-

950

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stichting Grafisch Atelier Den Bosch

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

39.100

Cultureel klimaat

Beeldende kunst en vormgeving: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

69.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunst en vormgeving: Lucasprijs(best afgestudeerde Kunstacademie)

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

2.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunst en vormgeving : Atelierroute

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

12.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunst en vormgeving: overig

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

65.500

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting:  pand St. Josephstraat

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

55.220

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

31.410

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

10.700

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stichting Design Museum Den Bosch

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

2.069.420

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: ST. Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch: Wijktheater

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

22.140

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

907.750

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Programmering beeldende kunst: Jheronimus Award 's-Hertogenbosch

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

10.000

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten: Programmering beeldende kunst: overig

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

23.670

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Engelens Belang

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

270

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting DTV Den Bosch (exclusief nieuw beleid)

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

98.810

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst ( programmering)

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

52.690

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

6.240

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Nationaal Carnavalsmuseum  Oeteldonks Gemintemuzejum

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

5.190

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

-

300.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Jazz in Duketown

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

61.630

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting November Music

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

36.610

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Theaterfestival Boulevard

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

450.300

Cultureel klimaat

Buurtbibliotheken

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

31.414

31.728

Cultureel klimaat

Bibliotheek informatievoorziening: Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

3.206.010

3.246.610

Cultureel klimaat

Kunstzinnige vorming

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

1.974.340

-

Cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

1.079.730

-

Cultureel klimaat

Podiumkunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur

4.030.600

-

Cultureel klimaat

Beeldende kunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur

3.282.700

-

Cultureel klimaat

Culturele evenementen

Publiek in aanraking brengen met cultuur

863.420

-

Cultureel klimaat

Amateurkunsten

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

328.900

-

Cultureel klimaat

Erfgoed

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

858.895

-

Cultureel klimaat

Volkscultuur

Meemaken

30.990

-

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Cement

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

27.670

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Bosse Nova: Kunstbende

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

5.530

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (IVC)

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

184.840

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Opera aan de Parade

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

26.350

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Panama Pictures

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

32.120

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting Tijdvaarders: Bosch Parade

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

100.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Wereld van Bosch

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

25.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Stichting November Music: Bosch Requiem

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

50.000

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: overig

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

4.340

Cultureel klimaat

Culturele evenementen: Cultureel jongerenfestival

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

48.300

Cultureel klimaat

Erfgoed: Noord Brabants Museum

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

720.420

Cultureel klimaat

Erfgoed: Stichting P.M. Slager ( Museum Slager)

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

62.980

Cultureel klimaat

Erfgoed: Stichting Jheronimus Bosch Art Center

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

59.730

Cultureel klimaat

Erfgoed: Regeling: Heemkundekringen

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

8.900

Cultureel klimaat

Erfgoed: Heemkundekring Rosmalen

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

4.490

Cultureel klimaat

Kunstzinnige vorming: Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

2.107.500

Cultureel klimaat

Kunstzinnige vorming: overig: combinatiefunctionaris

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

-

12.050

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

29.410

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

4.430

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: 's-Hertogenbossche beiaardierstichting

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

5.510

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Parochie H. Antonius Abt

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

134

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: overig

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

5.946

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Verkadefabriek

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

34.700

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Theater Artemis

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

81.790

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Koningstheateracademie

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

56.560

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Verkadefabriek

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

580.660

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Matzer Theaterproducties

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

33.140

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stichting Cabaretfirma

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

92.590

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM)  bv

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

3.129.980

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval

Meemaken

-

4.560

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Carnaval 't Slotgat

Meemaken

-

1.610

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Vereniging Oeteldonkse Club

Meemaken

-

9.590

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel

Meemaken

-

1.160

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Jeugdbelangen Nuland

Meemaken

-

580

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Gilde St. Antoinus Abt

Meemaken

-

530

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Carnavalsorganisatie Nuland

Meemaken

-

660

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichitng Kafland

Meemaken

-

660

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Oranjecomité Nuland

Meemaken

-

1.370

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Intocht St. Nicolaas

Meemaken

-

3.340

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Oranje comité Empel

Meemaken

-

2.620

Cultureel klimaat

Volkscultuur: De Schutterij

Meemaken

-

530

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Engelens Belang

Meemaken

-

620

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Stichting Stadspijpers

Meemaken

-

2.720

Cultureel klimaat

Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Cement

Publiek in aanraking brengen met cultuur

-

21.080

Cultureel klimaat

Volkscultuur: Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris

Meemaken

-

50

Cultureel klimaat

Volkscultuur: overig

Meemaken

-

700

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerenaccommodaties Nuland/Vinkel

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

108.415

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerencultuur/Cultureel jongerencentrum

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

117.952

Opgroeien en talentontwikkeling

Preventief jeugdbeleid

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

59.401

Opgroeien en talentontwikkeling

't Heike

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

66.329

Opgroeien en talentontwikkeling

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

205.982

Opgroeien en talentontwikkeling

Organisatiekosten Klup-up

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

95.936

Opgroeien en talentontwikkeling

Regionale aanpak VSV

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

544.287

Opgroeien en talentontwikkeling

RMC registratie en trajectbegeleiding

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

555.847

Opgroeien en talentontwikkeling

Actieplan leerbanen

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

149.148

Opgroeien en talentontwikkeling

Innovatie Leren en Werken

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

118.261

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijsinnovatiefonds

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

250.000

Opgroeien en talentontwikkeling

Projecten VVE

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

2.921.171

Opgroeien en talentontwikkeling

Schakelklassen, nieuwkomers en zomerscholen

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

-

1.144.628

Opgroeien en talentontwikkeling

Jongerenactiviteiten

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

617.286

5.455

Opgroeien en talentontwikkeling

Risicojongeren

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet.

201.631

345.830

Opgroeien en talentontwikkeling

Collectief en preventief aanbod jeugd

Opgroeien en Opvoeden.

432.210

483.093

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting (BBS)

Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren.

89.278

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

4.216.398

126.284

Opgroeien en talentontwikkeling

Brede scholen

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

138.842

44.720

Opgroeien en talentontwikkeling

Voortijdig schoolverlaten

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

1.475.698

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijs arbeidsmarkt

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

396.940

-

Opgroeien en talentontwikkeling

Passende arrangementen binnen kindcentra

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

842.051

853.907

Wonen en zorg

Beschermd Wonen

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

-

120.000

Wonen en zorg

Maatschappelijke opvang

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.702.826

-

Wonen en zorg

Maatschappelijke begeleiding

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

42.590

43.016

Participatie en daginvulling

Fonds Burger Initiatieven

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

-

213.893

Participatie en daginvulling

Seniorenraad

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

18.576

18.762

Participatie en daginvulling

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

-

741.290

Participatie en daginvulling

Goed voor elkaar

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

-

135.192

Participatie en daginvulling

Sociale programma's

Wij dragen bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van mensen.

142.808

26.785

Participatie en daginvulling

Sociaal Cultureel Werk

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

292.070

-

Participatie en daginvulling

Sociale activering

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

761.838

769.111

Participatie en daginvulling

Maatschappelijk werk

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

571.679

68.781

Participatie en daginvulling

Ouderenbeleid

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

113.685

114.853

Participatie en daginvulling

Accommodatiebeleid

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

2.073.174

2.076.456

Participatie en daginvulling

Vrijwilligerswerk

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

44.389

45.026

Participatie en daginvulling

Mantelzorg

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

47.228

47.900

Participatie en daginvulling

Algemene voorzieningen op wijkniveau

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

908.099

32.811

Participatie en daginvulling

Emancipatiebeleid

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

103.592

105.007

Wonen en werkomgeving

Bai gemeentelijke bijdrage

Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst

50.000

50.000

Wonen en werkomgeving

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

42.290

42.710

Wonen en werkomgeving

Jheronimus Academy of Data Science

Bijdrage aan het realiseren van de JADS bedrijvenassociatie alsmede het uitvoeren van aanvullende valorisatie-activiteiten.

200.000

200.000

Bereikbare stad

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid

88.000

105.000

Sport en recreatie

Sportevenementen

Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

100.000

101.000

Sport en recreatie

De Plek

Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak

120.000

100.000

Sport en recreatie

'S-PORT PLUS

Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten voor senioren (bewegingscentrum 50+)

-

5.600

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

602.690

605.340

Sport en recreatie

Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

312.670

315.800

Sport en recreatie

Subsidie gehandicaptensport

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten

5.670

5.730

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

20.660

20.870

Sport en recreatie

Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging

5.160

5.210

Sport en recreatie

Exploitatiebijdrage World Skate Center

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

94.160

95.100

Sport en recreatie

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

1.750

2.750

Sport en recreatie

Subsidie Jeugd Sport Fonds

Bijdrage aan lidmaatschap van de sportvereniging en sportspullen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld

31.300

-

Sport en recreatie

Stichting Noord-Brabants Landschap

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap

2.120

2.150

Sport en recreatie

Stichting Landschapsbelang Maasdonk

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch

1.850

1.880

Sport en recreatie

Combinatiefunctionarissen

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

150.450

152.630

Milieu respecterende ontwikkelingen

Het Groene Pad

Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie voor basisscholen

36.020

36.380

Milieu respecterende ontwikkelingen

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten

Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

51.450

51.960

Milieu respecterende ontwikkelingen

Subsidieregeling aanleg groene daken

Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te koppelen stort het riool minder over, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele waterketen betekent. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

130.000

110.000

Cultuurhistorische kwaliteit

Subsidieverordening Monumenten

Behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken

350.000

350.000

Cultuurhistorische kwaliteit

Onderhoud Sint Jan

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Blauwe engelen

Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch

50.000

50.500

Ruimte voor economie en voorzieningen

Bosch Legacy

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

179.340

-

Ruimte voor economie en voorzieningen

Citymarketing

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

274.740

255.490

Ruimte voor economie en voorzieningen

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

Versterken economische structuur

340.050

343.450

Ruimte voor economie en voorzieningen

Stichting nieuwjaarsreceptie

Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemers uit 's-Hertogenbosch en omstreken

10.000

10.000

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boekel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

80.770

16.820

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boxmeer

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

61.760

61.760

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Boxtel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

78.800

78.800

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Cuijk

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

74.120

74.120

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Grave

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

29.570

29.570

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Haaren

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

24.860

24.860

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Landerd

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

34.260

34.260

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Mill & Sint Hubert

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

21.760

21.760

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Oss

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

293.120

293.120

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Sint Anthonis

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

18.730

18.730

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Sint Michielsgestel

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

60.000

60.000

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Uden

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

116.990

116.990

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Vught

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

47.410

47.410

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Meijerijstad

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

195.870

195.870

Werk en inkomen

Volwasseneneducatie Risicogroepen Gemeente Bernheze

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

-

63.960

Werk en inkomen

Subsidie Taalnetwerk

Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt beter benut en ontwikkeld

133.700

138.690

Werk en inkomen

Subsidie Vluchtelingenwerk

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

227.800

330.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid Werken plaats.

430.000

440.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon kunnen verdienen.

110.000

65.000

Werk en inkomen

loonkostensubsidie participatiewet

De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen te kunnen voorzien.

3.685.630

4.361.160

Armoede en schulden

Gemeentelijk minimabeleid

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

747.106

740.799

Armoede en schulden

Schuldhulpverlening

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

53.000

142.830

Totaal

45.900.824

40.788.750