Begroting 2020

Bijlagen

EMU-saldo 2020-2023

De berekening van het EMU-saldo kunt u hier openen.