Begroting 2020

Bijlagen

Kostendekkendheid

Een overzicht van de kostendekkendheid van de verschillende tarieven vindt u hier.