Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

In haar vergadering van 12 november 2019 heeft de gemeenteraad het voorstel over de begroting goedgekeurd. Hierbij zijn twee amendementen aangenomen:

ga terug