Begroting 2020

Bereikbare stad

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Verkeersmaatregelen

315

315

315

315

Aanpak onveilige infrastructuur

510

510

510

510

Verkeersmanagement

270

280

280

280

Vervanging auto's

226

226

226

226

Vervanging winterdienst

86

86

86

86

Verkeersregelinstallaties (VRI's)

504

354

354

354

Fietsplan

3.707

925

1.075

1.150

Projecten vitaliseringsplan

5.156

5.468

5.779

6.082

Bouwkundige aanpassingen Parkeergarages

158

-

552

337

Ombouw Hustenweg

1.600

-

-

-

Vervanging PRIS

140

-

-

-

Vervanging betaalsysteem parkeergarages

1.160

-

-

-

Vervanging hard- en software meldkamer

-

39

-

-

Digitalisering parkeren 2e fase

-

240

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (installaties)

722

-

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (openbare ruimte)

176

651

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (riolering)

26

95

-

-

Spoorzone herinrichting Campus Onderwijsboulevard

-

900

-

-

Totaal

14.756

10.089

9.177

9.340