Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Maatregelen openbare ruimte binnenstad

285

285

285

285

Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte

298

298

298

298

Groene Delta

384

302

302

302

Bomenplan (Visie op Bomen)

125

125

125

125

Investeringen grondbedrijf

27.800

27.800

27.800

27.800

Boomverbetering

73

-

-

-

Verbetering speeltoestellen in de woonomgeving

62

-

-

-

Zuid-Willemspark

303

303

303

303

Totaal

29.330

29.113

29.113

29.113