Begroting 2020

Veiligheid

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Vervanging scooters THOR

-

-

19

-

Openbare verlichting; vervanging armaturen

658

312

312

312

Openbare verlichting; vervanging lichtmasten

651

309

309

309

Totaal

1.309

621

640

621