Begroting 2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Geo-Informatie: innovatieve investeringen

-

29

29

29

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - onderhoud en inventaris

86

86

86

-

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - inrichting

221

-

-

-

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - AV middelen

150

-

60

-

Werkzaamheden bestuurscentrum - inrichting

-

154

60

-

Werkzaamheden bestuurscentrum - onderhoud en inventaris

17

49

24

-

Totaal

474

318

259

29