Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Onze organisatie hebben wij zo uitgerust dat medewerkers optimaal kunnen functioneren en daarmee presteren. Leidinggevenden zijn er om inhoudelijk richting te geven en (ontwikkel)ruimte te bieden aan medewerkers. Van leidinggevenden vragen wij dat zij verantwoordelijkheid nemen voor (strategisch) personeelsbeleid.

In onze organisatie vinden we het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn en blijven. We vragen dus van iedereen zich steeds te ontwikkelen. Dat geldt ook voor kennis en vaardigheden op het terrein van nieuwe technologieën. Leerprocessen voltrekken zich vooral in het werk zelf. De organisatie reikt daartoe de faciliteiten aan in de vorm van een gezonde balans tussen uitdaging en
werkdruk, en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het doel is voortdurend te leren, groeien, verbeteren en veranderen.  

Nieuwe technologieën zijn onze manier van werken aan het veranderen. We stimuleren ICT innovaties voor het optimaliseren van de dienstverlening. We nemen de organisatie mee in het kennismaken met nieuwe technologieën (o.a. digitalisering, robotisering, big data en kunstmatige intelligentie) en blijven onderzoeken hoe de dienstverlening voor de stad er optimaal van kan profiteren. Hierin vinden we de samenwerking met partijen uit de stad en met andere overheidsorganisaties van belang.

Vanuit de strategische HR agenda gaan we ons in 2020 onder andere richten op diversiteit en inclusie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werving en selectie, strategisch opleiden.

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. We zullen een manier van werken ontwikkelen die daarmee rekening houdt en die tegelijkertijd aan onze behoefte aan flexibele capaciteit tegemoet komt.