Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Confrontatie weerstandsvermogen en risico's

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt in 2020 circa € 74 miljoen (jaarverslag 2018 € 70,8 miljoen, begroting 2019 circa € 73 miljoen). Van dit bedrag is ruim € 7 miljoen structureel. Waar in het verleden de risico's beperkt waren zien we nu wezenlijke structurele risico's. Deels kunnen we deze risico's kwantificeren, maar een ander deel is nu nog als PM opgenomen. De risico's zijn rekentechnisch nog af te dekken door middel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Wel is dit een duidelijke indicatie van de minder positieve situatie waarin onze gemeente, net als vele andere gemeenten, inmiddels verkeert.