Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid ten aanzien van weerstandscapaciteit

Voor de weerstandscapaciteit wordt een streefwaarde van de algemene reserve van 15% van de algemene uitkering gehanteerd, exclusief sociaal domein. Dit doen we omdat daar het sociaal & zorgfonds de achtervang is. Het percentage wordt als een streefwaarde gehanteerd. Het ene jaar zit de algemene reserve daar wat boven, het andere jaar daar wat onder.