Begroting 2020

Lokale heffingen

Ontwikkeling woonlasten en aanduiding lokale lastendruk

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er met betrekking tot de woonlasten alleen een inflatiecorrectie wordt toegepast. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden doorvertaald naar de gemeentelijke heffingen.
Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De inflatiecorrectie hebben we in 2020 toegepast. Daarnaast zijn we genoodzaakt om de verhoogde wettelijke afvalstoffenbelasting op het verbranden van restafval door te rekenen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing stijgt als gevolg daarvan met meer dan de inflatiecorrectie.

De ontwikkeling van de woonlasten blijkt uit de bijlage bij deze paragraaf. Daarin wordt ook duidelijk dat de woonlastenstijging, los van de inflatiecorrectie, wordt veroorzaakt door de hogere afvalstoffenheffing.

Vanaf 2012 scoort de gemeente ’s-Hertogenbosch qua woonlasten in het vergelijkingsoverzicht van het COELO goed. Van de 38 vergelijkbare 100.000+ gemeenten staan we onafgebroken in de top 10 van gemeenten met lage woonlasten.
Omdat we alleen de inflatiecorrectie toepassen en elke gemeente te maken heeft met de hogere afvalstoffenbelasting van het Rijk, zullen we nog altijd goed in de top 10 staan in het genoemde overzicht van de 100.000+ gemeenten.

Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2020 is uitgegaan van de eerste inschattingen van de nieuwe WOZ-waarden. Gerekend is met de volgende gemiddelde waardestijgingen:

Woningen

6,50%

Niet-woningen

3,00%

1. Woning: waarde 2019 € 177.000 , 2020 € 188.000

Gegevens:

Eigenaar 2019

Eigenaar 2020

Gebruiker 2019

Gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2019

Eigenaar/ gebruiker 2020

OZB

150,98

153,41

0,00

0,00

150,98

153,41

Rioolheffing

65,76

66,72

64,68

66,12

130,44

132,84

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

204,68

224,08

204,68

224,08

TOTAAL

216,74

220,13

269,36

290,20

486,10

510,33

Stijging

1,56%

7,74%

4,98%

2. Woning: waarde 2019 € 298.000 , 2020 € 317.000

Gegevens:

Eigenaar 2019

Eigenaar 2020

Gebruiker 2019

Gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2019

Eigenaar/ gebruiker 2020

OZB

254,19

258,67

0,00

0,00

254,19

258,67

Rioolheffing

65,76

66,72

64,68

66,12

130,44

132,84

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

204,68

224,08

204,68

224,08

TOTAAL

319,95

325,39

269,36

290,20

589,31

615,59

Stijging

1,70%

7,74%

4,46%

3. Woning: waarde 2019 € 388.000 , 2020 € 413.000

Gegevens:

Eigenaar 2019

Eigenaar 2020

Gebruiker 2019

Gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2019

Eigenaar/ gebruiker 2020

OZB

330,96

337,01

0,00

0,00

330,96

337,01

Rioolheffing

65,76

66,72

64,68

66,12

130,44

132,84

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

204,68

224,08

204,68

224,08

TOTAAL

396,72

403,73

269,36

290,20

666,08

693,93

Stijging

1,77%

7,74%

4,18%

4. Bedrijf: waarde 2019 € 367.000 , 2020 € 378.000

Gegevens:

Eigenaar 2019

Eigenaar 2020

Gebruiker 2019

Gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2019

Eigenaar/ gebruiker 2020

OZB

1.101,37

1.122,66

882,27

889,26

1.983,64

2.021,92

Rioolheffing

65,76

66,72

64,68

66,12

130,44

132,84

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

1.167,13

1.189,38

946,95

965,38

2.114,08

2.154,76

Stijging

1,91%

1,95%

1,92%