Begroting 2020

Cultuurhistorische kwaliteit

Herbestemming en erfgoedontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Het duurzaam herbestemmen van leegkomende grote monumentale gebouwen en complexen. Via een actieve ontwikkelingsgerichte benadering wordt waardevol erfgoed duurzaam in stand gehouden en trekken we tegelijkertijd functies aan die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.

Wat gaan we er voor doen?

Vroegtijdige cultuurhistorische advisering (bij vergunningaanvragen) en procedurele begeleiding bij de herbestemming van grotere monumenten

Via het Herbestemmingsteam Monumenten bieden van ondersteuning en inhoudelijk advies (maatwerk) aan initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten (van grotere leegkomende monumenten). De proactieve en integrale aanpak geeft sneller inzicht in het gehele herbestemmingstraject