Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

Versterken van het vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Groei aantal arbeidsplaatsen

In periode 2015-2017: 1,9%

1,5% groei

1,5% groei per jaar

Bron: LISA/O&S

Uitgifte bedrijventerreinen

In periode 2008 t/m 2016 1,8 ha; 2017 6,1 ha

3,0 ha

5,0 ha per jaar

Bron: IBIS/bewerking SO/E&E

Positie ranglijst economisch best presterende gemeenten

6

Top 5

Top 5

Bron: bureau Louter

Wat gaan we er voor doen?

Versterking van advisering aan startups en MKB, door oprichting van een Startersfonds van waaruit  Ondernemerslift-Plus en de BIM leningen aan starters kunnen verstrekken

Het promoten  van Den Bosch Data Stad via ontwikkeling van marketingprogramma en gerichte acquisitie van doelgroepen voor ICT/data

In samenwerking met de andere bij Heesch West betrokken gemeenten wordt de promotie en acquisitie verder uitgewerkt. In de gesprekken over gronduitgifte wordt in actieve samenwerking met kandidaten een optimaal circulaire ontwikkeling nagestreefd

Werkzoekenden scholen in IT-vaardigheden en werven voor IT-gerichte beroepen

Realisatie 'Datastad-festival" als extra element in Bossche introductieweek

Implementatie onderwijsmodule Digitalisering en bibdata in VMBO en MBO

Realiseren Economisch Dashboard ‘s-Hertogenbosch