Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Door een aantal gerichte koerswijzigingen in het beheer gaan we ook in de openbare ruimte bijdragen leveren aan de duurzame stad die ’s-Hertogenbosch wil zijn. We willen de CO2-uitstoot en het energieverbruik verminderen, zowel in de openbare ruimte (verlichting, verkeerslichten, pompen en gemalen), als bij de uitvoering van het onderhoud (onder andere elektrische onderhoudsvoertuigen en materieel). We stimuleren ecologisch beheer, zodat de biodiversiteit en ecologische structuren beter worden ondersteund. De openbare ruimte gaan we voorbereiden op de opgaven vanuit de klimaatverandering (ruimte en voorzieningen om wateroverlast op te vangen en aanpak hittestress door vergroenen van de openbare ruimte). We kunnen de beoogde koerswijzigingen niet alleen realiseren. Het vraagt om een nauwe samenwerking met de inwoners en ondernemers in de stad.

Wat gaan we er voor doen?

De beschoeiingen van oevers in wijk Noord worden in de komende jaren vervangen. In 2020 wordt circa 10 kilometer beschoeide oever omgevormd naar natuurvriendelijke oever. Hierdoor ontstaat meer diversiteit in flora en fauna en door een aangepast maaibeleid kunnen dieren meer beschutting en broedplaatsen vinden

Bomen worden bij uitval niet zomaar vervangen. We proberen eerst de aanwezige groeiplaatsen te verbeteren

Bij werkzaamheden (investeringen) in de openbare ruimte proberen we initiatieven zoveel mogelijk integraal (verharding, groen, bomen, riolering, etc.) aan te pakken

De verlichtingsarmaturen worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen met een betere lichttechniek en een lager energieverbruik en daardoor minder CO2 uitstoot. Deze verlichting wordt ook dimbaar gemaakt

Voor de Verkeersregelinstallaties (VRI’s) en het verkeersmeubilair worden cradel to cradel gecertificeerde masten geplaatst, wat aantoont dat al het materiaal hergebruikt kan worden. Verder wordt bij VRI’s en verkeersmeubilair Pave-mate in de bestrating gebruikt zodat onkruid niet meer bij de mast kan groeien

De test met Bamboe verkeersborden wordt uitgebreid. De borden zijn nu CE gecertificeerd met een verwachte levensduur van 20 jaar

Bij renovatie en vervangingen in de openbare ruimte worden bestaande materialen die nog van voldoende kwaliteit zijn hergebruikt