Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Beperken geluidshinder

Wat willen we bereiken?

Doelstelling van het gemeentelijke geluidbeleid is het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer, als van bedrijvigheid, horeca en evenementen. Ons principe is dat het totaal aantal gehinderden niet toeneemt.

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoeren projecten actieplan geluid

Blijvende aandacht voor controle en handhaving van horeca en evenementen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is voor geluid sprake van  een aanvaardbaar woon- en leefklimaat