Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Inspirerend architectuurklimaat

Wat willen we bereiken?

Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.

Wat gaan we er voor doen?

Ondersteuning initiatieven van het Bosch Architectuur Initiatief (zoals het jaarprogramma).

Het benutten van de huidige hoogbouwmogelijkheden wordt en zal worden meegenomen in de projecten. Conform de ingezette lijn in plan van aanpak omgevingsvisie zullen we de nota hoogbouw als onderdeel van de laag “ thematisch beleid” actualiseren. Hiertoe zullen we de nota hoogbouw als een van de bouwstenen in het onderdeel “thematisch beleid” uitwerken met stakeholders.