Begroting 2020

Bijlagen

Nieuw beleid exploitatie

Een overzicht van het voorgestelde nieuw beleid exploitatie, inclusief toelichting, vind u hier.