Begroting 2020

Participatie en daginvulling

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

JOP's/Wijkspeelplaatsen

35

35

35

35

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

275

275

275

275

Verbeteren sociaal culturele accommodaties

73

73

73

73

Totaal

383

383

383

383