Begroting 2020

Opgroeien en talentontwikkeling

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Onderwijsleerpakket

103

-

103

-

MOP BBS en MFA

539

432

324

216

Spoedvoorzieningen

208

208

208

208

Totaal

850

640

635

424