Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Saldo

Saldo

(Saldo x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuursorganen en -ondersteuning

-10.263

-10.975

-14.010

-14.014

-14.090

-14.004

Dienstverlening

-1.856

-2.547

-2.973

-2.973

-2.973

-2.973

Gezondheid

-44.996

-52.134

-54.053

-54.052

-54.003

-54.003

Veiligheid

-17.595

-19.895

-18.009

-18.007

-18.263

-18.219

Cultureel klimaat

-18.112

-18.887

-17.075

-16.765

-16.736

-16.733

Opgroeien en talentontwikkeling

-56.021

-63.889

-62.935

-62.616

-62.689

-63.289

Wonen en zorg

-36.298

-36.153

-37.005

-37.005

-37.005

-37.005

Participatie en daginvulling

-13.866

-13.880

-13.766

-13.757

-13.752

-13.736

Wonen en werkomgeving

-21.991

-41.655

-31.191

-30.775

-30.695

-30.599

Bereikbare stad

-7.648

-7.018

-8.248

-8.237

-8.158

-8.124

Sport en recreatie

-11.936

-12.788

-12.679

-12.608

-12.319

-12.252

Milieu respecterende ontwikkelingen

2.385

-12.640

4.854

4.887

4.985

4.983

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.782

-5.605

-4.521

-4.479

-4.472

-4.439

Ruimte voor economie en voorzieningen

-3.324

-12.026

-4.871

-4.776

-4.708

-4.642

Werk en inkomen

-31.339

-34.921

-30.762

-30.202

-30.826

-30.515

Armoede en schulden

-11.809

-12.229

-11.725

-11.725

-11.725

-11.725

Beleggingen en overige baten en lasten

10.908

13.206

4.746

4.811

4.538

4.846

Gemeentelijke belastingen

36.507

37.885

38.623

38.905

39.137

39.328

Algemene uitkering gemeentefonds

275.040

294.573

297.370

296.570

295.670

294.570

Subtotaal programma's

33.002

-11.580

21.769

23.181

21.915

21.468

Onvoorzien

0

-163

-225

-225

-225

-225

Overhead

-33.608

-37.813

-37.533

-38.093

-40.144

-40.392

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

0

0

Subtotaal saldo

-606

-49.557

-15.988

-15.136

-18.453

-19.148

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

1.098

45.809

16.153

15.137

18.454

19.149

Totaal saldo

491

-3.748

164

0

0

0

ga terug