Begroting 2020

Werk en inkomen

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Automatisering en software

514

600

500

400

Investeringen rondom huisvesting

54

-

100

-

Wagenpark vervanging

20

280

284

381

Diverse machines productie afdeling Groen

129

316

187

233

Diverse machines/vervanging installaties Vindingrijk

30

150

40

15

Diverse machines facilitair beheer

-

30

110

20

Diverse machines productie afdeling Beschut

-

50

50

50

Diverse machines productie afdeling Post

87

-

-

50

Totaal

834

1.426

1.271

1.149