Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanpassing panden (bulk)

461

461

461

461

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (voorheen Zonnepanelen gemeentepanden)

1.039

-

-

-

Totaal

1.500

461

461

461