Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Slimme buitenruimte

Wat willen we bereiken?

De Spoorzone vervult een rol in de stad als broedplaats voor kenniswerkers, studenten en startups. Met de gemeenteraad is op 6 maart 2018 overeengekomen in het gebied expliciet ruimte te bieden voor innovatie en vernieuwing. Dit proces starten we programmatisch op met het datagedreven digitaal verslimmen van de fysieke buitenruimte. Het betreft een programma voor drie jaar. Doelstelling is om met technologie en data de fysieke buitenruimte te innoveren gericht op het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte. Het programma levert een bijdrage aan de moderne en aantrekkelijke leefomgeving van Spoorzone en het programma Slim ’s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt voor de slimme buitenruimte is doen, experimenteren en leren. In de Spoorzone testen we dingen uit die anderen (zoals bedrijven, studenten, bewoners, andere gemeenten) en wij zelf hebben bedacht. We leren door te doen en te experimenteren via een open samenwerking en het delen van kennis. We nemen hierbij de “lead” (aanjagen, financiering ed) en werken geleidelijk toe naar een duurzaam participatiemodel.

Wat gaan we er voor doen?

Het IoT Stadslab is een duurzame open technische werkplaats. In dit Stadslab onderzoeken we samen de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen.
Het IoT Stadslab ligt op bedrijventerrein Grasso / Grenco. Hier zijn naast het Boschveld Ambachten Centrum (BAC), jonge, innovatieve ICT bedrijven gehuisvest. Het IoT Stadslab is een technische werkplaats waar bedrijfsleven, studenten en overheid samenwerken, kennisdelen en experimenteren. Op het gebied van nieuwe technologie en open data gericht op het digitaliseren van de fysieke buitenruimte. Onderwerpen zijn sensoren, IoT, robotica, BIG data (realtime – 3D). Daarnaast gaat het Spark MakersLab ook onderdeel uitmaken van dit terrein.

Smart Square wordt een ontmoetingsplek in de openbare ruimte aan de Onderwijsboulevard op plein voor KW1C. Een experimenteerruimte voor innovatieve, (data)toepassingen. Hier testen we werkende concepten in de praktijk, inspireren we elkaar en leggen we verbindingen (sociaal en digitaal). Smart Square is een initiatief voor een periode van maximaal 5 jaar. We willen met dit plein de dynamiek en beleving van de ‘slimme’ buitenruimte zichtbaar en voelbaar maken. En een innovatieve etalage zijn van de Spoorzone.

In de Spoorzone testen we nieuwe concepten en technologieën uit in de openbare ruimte. Deze concepten en experimenten komen samen in een innovatietour. Met deze route geven we mede ruchtbaarheid aan Spoorzone als innovatiedistrict en het programma de Slimme Buitenruimte.