Begroting 2020

Sport en recreatie

Mensen en organisaties

Wat willen we bereiken?

We zorgen er voordat iedereen die zijn of haar (sportieve)talent wil ontwikkelen en een positieve bijdrage wil leveren aan het sport en beweegklimaat in ’s-Hertogenbosch een beroep kan doen op ondersteuning.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage volwassen inwoners dat actief is als vrijwilliger in de sport

11%

13%

13%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat actief is als vrijwilliger in de sport

13%

16%

17%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We versterken sportaanbieders van binnenuit

We realiseren 3 trainingen Citytrainer Junior voor groep 7 en 8 uit het basisonderwijs

We organiseren 3 trainingen Eventtrainer voor de leeftijd 12 +

We helpen verenigingen bij het werven van leden en vrijwilligers