Begroting 2020

Sport en recreatie

Sportieve infrastructuur

Wat willen we bereiken?

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

71%

71%

71%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.

62%

65%

70%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt

67%

71%

75%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We gaan zaalsportverenigingen meer mogelijkheden geven om een “clubgevoel” te creëren in gemeentelijke zaalsportaccommodaties

We streven naar de realisatie van een stadscamping op het sportpark de Schutskamp

We ondersteunen de Watersportvereniging Engelermeer bij de realisering van haar accommodatie

We verbeteren de sportieve inrichting van de openbare ruimte

We renoveren  2 gymzalen (met toepassing van duurzaamheidsmaatregelen), om de levensduur te verlengen

In samenwerking met schoolbestuur OMO worden, voor het Rodenborchcollege, het Jeroen Bosch college en de zaalsportverenigingen,  2 sporthallen met foyerruimte gerealiseerd en gezocht naar een goede afstemming met de naastgelegen sportvoorzieningen

We realiseren een sportzaal in de nieuwbouw van KC Oosterplas (Rijnstraat) ter vervanging van de bestaande zaalsportaccommodatie

We verduurzamen bestaande zaalsportaccommodaties en zwembaden

We vervangen 2 toplagen van kunstgrasvelden

We evalueren de ervaringen van de in 2019 nieuw aangelegde kunstgrasvelden

We helpen zoeken naar een geschikte nieuwe locatie voor de skatehal