Begroting 2020

Cultureel klimaat

Meemaken

Wat willen we bereiken?

  • dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt;
  • dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons kunnen meten met vergelijkbare steden;
  • een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze gemeente;
  • een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban;
  • de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar;
  • een lokale omroep met regionale allure.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'

71%

71%

72%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig

63%

63%

63%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval

64%

64%

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

We komen met een nieuwe cultuurnota die ondersteunend is aan De Cultuurstad Van het Zuiden

Omdat het fonds Landelijk Onderscheidend de culturele positie van onze gemeente de afgelopen jaren versterkt is kiezen wij ervoor dit fonds te behouden door hierin te investeren

We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft

We leggen meer focus in het Citymarketingbeleid

We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als onderdeel van de Data-week

We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit

We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor programmering

We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, onder meer via de cultuurfondsen, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken

We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban, experiment en jongerenevenementen

We continueren de subsidie van Bosch requiem, Bosch Parade en de Wereld van Bosch

De financiering van de lokale omroep wordt dit jaar voortgezet op het door de raad gewenste niveau.

In Brabantstadverband implementeren we een programma om een meer divers en groter publiek te bereiken