Begroting 2020

Veiligheid

Fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken?

Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld.

Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door:
•   Voorbereid te zijn op rampen en crises
•   Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat gaan we er voor doen?

We houden onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ opgeleid, getraind en beoefend in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord

We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid