Begroting 2020

Veiligheid

Bedrijvigheid en veiligheid

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en –overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik.

We willen:

  • Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
  • Veilige horeca, uitgaan en evenementen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

2%

2%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca

3%

2%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ (Lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en (+) ieder die zich niet identificeert met het biologische geslacht waarmee diegene geboren is) gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten achtergrond

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal, overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. ondersteuning van de KVO-aanpak (Keurmerk Veilig Ondernemen)

In de Werkgroep veilig uitgaan evalueren en actualiseren we samen met politie, OM en de horeca de maatregelen van de Veiligheidsmatrix horeca

We passen cameratoezicht toe in de binnenstad

We hebben een actieve aanpak van het weren van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in de horeca (relatie met ondermijning)

In samenwerking met de organisatoren van evenementen en de primaire veiligheidspartners zorgen we voor veilige evenementen door samen risico’s in beeld te brengen en afspraken te maken over maatregelen (borgen vergunningverlening)

Bij elk evenement schatten we in, in welke mate van crowdmanagement noodzakelijk is en passen we dit toe

In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik

Verruiming van het ingezetenencriterium voor personen uit het buitenland die duurzaam in Nederland verblijven

Een duidelijk vergunning-, handhavings- en toezichtbeleid. Bijvoorbeeld waar het gaat om terrassen, evenementen en uitstallingen voor winkels