Begroting 2020

Werk en inkomen

Schoonmaak Coöperatie

Schoonmaak Coöperatie

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 2.163.151

€ 2.283.257

€ 2.666.863

€ 3.120.891

€ 940.945

Risicomanagement:

De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte activiteiten en eventuele schulden.