Begroting 2020

Werk en inkomen

Bossche Banen BV

Bossche Banen BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 30.000 (aandelenkapitaal)

€ 64.145

€ 63.422

€ 12.679

€ 2.056

-/- € 723

Risicomanagement:

De activiteiten van Bossche Banen BV zijn volledig afgebouwd en vanaf 1-1-2018 is er geen personeel meer in dienst bij de BV. Het financiële risico is dus beperkt. Voorlopig handhaven we nog de Bossche Banen BV omdat arbeidsrechtelijke uitwerkingen in relatie tot de Participatiewet nog volop in ontwikkeling zijn.