Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 8,75 miljoen (aandelenkapitaal), waarvan € 5,25 miljoen in het bezit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, € 15,6 miljoen (leningen gemeente)

-/- € 550.000

-/- € 1.200.000

€ 21.800.000

€ 20.700.000

-/- € 707.000

Risicomanagement:

Het risico van de MEI ten aanzien van de jaarlijkse exploitatie is beperkt. Met de exploitant is een huurovereenkomst gesloten die loopt tot 2020. Conform de tussen partijen gesloten parapluie overeenkomst is inmiddels gestart met de onderhandelingen over de periode na 31 december 2020. De resultaten van die onderhandelingen zijn bepalend voor de ontwikkeling van het eigen vermogen en de liquiditeit van de vennootschap in de volgende jaren.