Begroting 2020

Sport en recreatie

Verhuurmaatschappij De Vliert

Verhuurmaatschappij De Vliert

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 234.604 (aandelenkapitaal Sport en Vrije Tijd NV), € 343.640 (dotatie voorziening kosten vervanging technische installaties Sportiom)

-/- € 3.600.000

-/- € 3.600.000

€ 11.500.000

€ 12.700.000

-/- € 18.328

Risicomanagement:

Zie Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V.