Begroting 2020

Cultureel klimaat

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij ’s-Hertogenbosch

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 18.000 (aandelenkapitaal)€ 3,0 miljoen (subsidie)

€ 2.013.141

€ 2.429.717

€ 2.447.647

€ 2.375.633

€ 416.576

Risicomanagement:

Risico is de verdere besluitvorming over de voortgang van de bouw en realisatie over de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.