Begroting 2020

Veiligheid

Veiligheidsregio Brandweer

Veiligheidsregio Brandweer

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 46,38 per inwoner (2018)

€ 7.760.000

€ 7.158.000

€ 23.303.000

€ 26.551.000

-/- € 21.000

Risicomanagement:

Als gevolg van de invoering van de Wet Normering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 zullen de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers.  De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd tot 1 januari 2021.