Begroting 2020

Veiligheid

Veiligheidsregio Gemeenschappelijk meldcentrum

Veiligheidsregio Gemeenschappelijk meldcentrum

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

Zie veiligheidsregio brandweer

€ 1.989.000

€ 2.626.000

€ 2.819.000

€ 3.657.000

€ 1.640.000

Risicomanagement:

Geen