Begroting 2020

Veiligheid

Veiligheidsregio GHOR

Veiligheidsregio GHOR

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

Zie veiligheidsregio brandweer

€ 178.000

€ 178.000

€ 428.000

€ 719.000

€ 0

Risicomanagement:

Geen